percent-150Bij grotere aantallen mag HSVwinkel.nl korting geven. Dat kan voor kerken, scholen en andere 'grootverbruikers' zeer interessant zijn.

Op de verschillende edities van de Herziene Statenvertaling is de Wet op de Vaste Boekenprijs van toepassing. Dat betekent dat alle verkopers de door de uitgever aangegeven prijzen moeten hanteren.

De wet biedt echter wel de mogelijkheid om korting te geven wanneer een eindgebruiker meerdere exemplaren (vanaf 10 stuks) van dezelfde uitgave aanschaft. Een eindgebruiker kan een school zijn, die voor klassikaal gebruik een groot aantal bijbels inkoopt. Het kan een kerkelijke gemeente zijn die ze voor gebruik in het verenigingsgebouw aanschaft. Maar het kunnen ook grootouders zijn die al hun kleinkinderen een uitgave van de HSV cadeau willen doen.

Dat de korting voor eindgebruikers is, betekent concreet dat een kerkelijke gemeente niet de bestellingen van individuele gemeenteleden mag bundelen om deze met korting in te kopen en de korting dan door te geven aan gemeenteleden. De kerkelijke gemeente is dan de verkoper en het gemeentelid is dan de eindgebruiker, die slechts één of enkele bijbels koopt en dus wettelijk geen korting mag krijgen.

Dat neemt niet weg dat het voor kerkelijke gemeenten wel aantrekkelijk is om voor gemeenteleden centraal in te kopen. De korting, die niet aan de gemeenteleden mag worden doorgegeven, komt dan namelijk ten goede aan de gemeente zelf, die daar bijvoorbeeld de inkoop van bijbels voor jeugdwerk en catechese (deels) mee kan bekostigen. Zo kan dat ook als actie aan gemeenteleden worden gepresenteerd: "Door uw uitgave van de HSV via de gemeente te bestellen, steunt u uw eigen kerkelijke gemeente."

HSVwinkel.nl helpt u graag bij het houden van een dergelijke actie. Gemeenteleden kunnen hun bestelling dan online doorgeven via HSVwinkel.nl, met verwijzing naar de actie van hun kerkelijke gemeente. Na afloop van de gestelde termijn worden de bestelde uitgaven door HSVwinkel.nl in één zending aan de kerkelijke gemeente geleverd. Voor het bepalen van de korting wordt per uitgave gekeken naar het bestelde aantal en de bijbehorende korting.

De volgende kortingspercentages worden gehanteerd:
  • vanaf 10 stuks: 5 % (wettelijk percentage)
  • vanaf 30 stuks: 10 % (wettelijk percentage)
  • vanaf 100 stuks mag HSVwinkel.nl volgens de wet de korting zelf bepalen. HSVwinkel.nl heeft oplopende kortingen vanaf 100, 200 en 300 stuks. Bel of mail voor informatie daarover